درباره

پایگاه داده ایالتی

«پایگاه داده ایالتی» پایگاه داده رسمی ناحیه‌بندی مجدد جهت ایالت کالیفرنیا است. ما در تلاش هستیم «دسترسی عموم مردم به داده‌های ناحیه‌بندی مجدد و نرم‌افزارهای کامپیوتری برای ترسیم نقشه‌ها را فراهم کنیم»، چنانکه در بخش 8253 قانون دولتی شرح داده شده است.


داده‌های ما رایگان و همواره در دسترس عموم است.

اطلاعات بیشتر را در وب‌سایت ما مشاهده کنید: https://statewidedatabase.org.

کمیسیون ناحیه‌بندی مجدد شهروندان کالیفرنیا

از این آدرس اطلاعات بیشتری کسب کنید: https://www.wedrawthelinesca.org.

مستندات

  • راهنمای کاربر

درباره

  • پایگاه داده ایالتی
  • کمیسیون ناحیه‌بندی مجدد شهروندان کالیفرنیا

سوالات متداول