เกี่ยวกับ

Statewide Database (ฐานข้อมูลทั่วรัฐ)

Statewide Database (ฐานข้อมูลทั่วรัฐ) เป็นฐานข้อมูลทางการในการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่สำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย เราทำงานเพื่อ “อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ และซอฟต์แวร์สำหรับวาดแผนที่” ตามที่อธิบายไว้ในประมวลกฎหมายของรัฐบาล มาตรา 8253


ข้อมูลของเรามีไว้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรา: https://statewidedatabase.org

คณะกรรมการพิจารณาการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่สำหรับประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Citizens Redistricting Commission)

อ่านเพิ่มเติมที่: https://www.wedrawthelinesca.org

เอกสารประกอบ

  • คู่มือการใช้

เกี่ยวกับ

  • Statewide Database (ฐานข้อมูลทั่วรัฐ)
  • คณะกรรมการพิจารณาการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่สำหรับประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Citizens Redistricting Commission)

คําถํามทพ่ีบบอ่ย