แคลิฟอร์เนียต้องการความช่วยเหลือจากคุณ!

คณะกรรมการพิจารณาการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่สำหรับประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนต่าง ๆ ทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย และจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยในการสร้างเขตการเลือกตั้งใหม่ทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย

บอกคณะกรรมการฯ ให้ทราบเกี่ยวกับชุมชนของคุณในวันนี้:

วาดชุมชนแคลิฟอร์เนียของฉัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการฯ

เกี่ยวกับกระบวนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

คณะกรรมการพิจารณาการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่สำหรับประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย จะจัดทำเขตการเลือกตั้งใหม่สำหรับเขตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐแคลิฟอร์เนีย เขตวุฒิสภาของรัฐ เขตผู้เลือกตั้ง และเขตกรรมาธิการภาษีของรัฐ กระบวนการจัดทำเขตการเลือกตั้งใหม่นี้มีขึ้นทุก 10 ปี และเรียกว่า การกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในแต่ละเขตจะลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของตน ผู้สมัครฯ แต่ละคนจะต้องอาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ตนลงสมัครชิงตำแหน่ง

เมื่อคณะกรรมการฯ จัดทำเขตเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการฯ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติบางอย่าง หนึ่งในนั้นคือ การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนต่าง ๆ ทั่วแคลิฟอร์เนีย และรักษาชุมชนต่าง ๆ ให้อยู่ในเขตเดียวกันต่อไปในเขตการเลือกตั้งใหม่เมื่อเป็นไปได้

เมื่อรักษาชุมชนต่าง ๆ ให้อยู่ในเขตเดียวกันต่อไป ชุมชนเหล่านั้นจะมีโอกาสมากขึ้นในการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะเป็นตัวแทนเพื่อทำงานตามความต้องการของชุมชน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ของแคลิฟอร์เนียได้ที่นี่: https://www.wedrawthelinesca.org

เหตุใดคุณจึงควรมีส่วนร่วม

เราต้องการให้คุณมีส่วนร่วมเพื่อ:

  • ให้แน่ใจว่าคณะกรรมการฯ จะทราบเกี่ยวกับชุมชนของคุณ การจะรักษาชุมชนของคุณให้อยู่ในเขตเดียวกันต่อไปในเขตเลือกตั้งใหม่ของแคลิฟอร์เนียได้นั้น ก่อนอื่น คณะกรรมการฯ จำเป็นต้องทราบว่ามีชุมชนของคุณตั้งอยู่ และอยู่ที่ใด!
  • ให้ชุมชนของคุณมีสิทธิ์มีเสียง และทำให้มั่นใจถึงความเสมอภาคในการเข้าถึงกระบวนการทางการเมือง
  • ช่วยกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ที่จะช่วยให้ชุมชนของคุณมีโอกาสเลือกผู้สมัครที่เป็นผู้แทนผลประโยชน์ของคุณในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญต่อชุมชนของคุณ

ทุกคนในแคลิฟอร์เนียได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการใช้เครื่องมือนี้